სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკა
 
პრაისი
 
LOVOL 250
5800 $
25 ცხენის ძალა,
სატანდარტული
LOVOL 254N
7200$
25 ცხენის ძალა,
 ვიწრო ვერსია 4x4
LOVOL 254 CAB
7900$ BIG SALE
25 ცხენის ძალა,
სტანდარტული,
კაბინით  4x4
LOVOL 254
7300$
25 ცხენის ძალა, 
სატანდარტული 4x4
FOTON 354N
8400$
35 ცხენის ძალა, 
ვიწრო ვერსია 4x4
FOTON 354 CAB
10000$
35 ცხენის ძალა,
 სტანდარტული, 
კაბინით 4x4
FOTON 354
8500$
35 ცხენის ძალა, 
სატანდარტული 4x4
FOTON 404N
9200$
40 ცხენის ძალა, 
ვიწრო ვერსია 4x4
FOTON 404 CAB
1100$
40 ცხენის ძალა, 
სტანდარტული,
  კაბინით 4x4
FOTON 404
9500$
40 ცხენის ძალა,
  სატანდარტული 4x4

სოციალური ქსელები

// Ресайз iframe-а фримиум баннера