მისაბმელები

 
<span style="font-weight: bold;">ბაღის საწამლი აპარატი</span>&nbsp;
ბაღის საწამლი აპარატი 
300, 400, 600 და 800 ლიტრიანი ბაღის საწამლი აპარატები 
<span style="font-weight: bold;">ფრეზი</span>&nbsp;
ფრეზი 
ფიქსირებული ფრეზი 1,25მ-დან 1,8მ-ჩათვლით, ყველა ზომა 
<span style="font-weight: bold;">მინდვრის საწამლი აპარატი&nbsp;</span>
მინდვრის საწამლი აპარატი 
300, 400, 600 და 800 ლიტრიანი მინდვრის საწამლი აპარატები
<span style="font-weight: bold;">კლასიკური კულტივატორი</span>
კლასიკური კულტივატორი
ეს მოდელი  წარმოებულია 7, 9, 11, 13 და 15 ფეხით
<span style="font-weight: bold;">გუთანი</span>&nbsp;
გუთანი 
3, 4 და 5 ფრთიანი კლასიკური გუთნები
<span style="font-weight: bold;">ბურღი</span>&nbsp;
ბურღი 
15,20,25,30,35,40,45 და 50 სმ დიამეტრი 
<span style="font-weight: bold;">ფრეზი</span>
ფრეზი
მოძრავ გვერდიანი ფრეზი  1,25მ-დან 1,8მ-ჩათვლით, ყველა ზომა  
<span style="font-weight: bold;">სასუქის გამფანტველი</span>&nbsp;
სასუქის გამფანტველი 
400,600 და 800 ლიტრიანი სასუქის გამფანტველი
<span style="font-weight: bold;">კარტოფილის სათესი&nbsp;</span>
კარტოფილის სათესი 
ორ რიგა კარტოფილის სათესი სასუქის შემტანით 
<span style="font-weight: bold;">კულტივატორი&nbsp;</span>
კულტივატორი 
სამრიგიანი მექანიკური კულტივატორი
<span style="font-weight: bold;">დისკური კულტივატორი</span>
დისკური კულტივატორი
2 და 3 რიგა დისკური კულტივატორი
<span style="font-weight: bold;">თივის შემგროვებელი</span>
თივის შემგროვებელი
3, 4 და 5 ბორბლიანი თივის შემგროვებელი
 

სოციალური ქსელები

 
// Ресайз iframe-а фримиум баннера